Rate this post

1 - ابعاد خاص این آب نما قابلیت نصب در فضای داخلی و خارجی را مهیا نموده است ... 2 - استفاده از کریستال در طراحی و ساخت آب نما که به ریزش آب جلوه خاصی داده است ... 3 - استفاده از پمپ مناسب و نوع طراحی این آب نما باعث صرفه جویی در مصرف آب شده است .

قیمت: براساس طراحی محاسبه میگردد
  • مشخصات آب نمای شکم دار و گوی
  • کد محصول
  • W 05
  • ارتفاع
  • 85 سانتی متر
  • عرض
  • 40 سانتی متر
  • جنس بدنه
  • کریستال

از محصولات شاخص گروه طراحان معاصر زیگورات ، آبنما شکم دار و گوی می باشد.

در خصوص آبنما شکم دار و گوی می توان موارد ذیل را مطرح نمود

ابعاد خاص آبنما شکم دار و گوی قابلیت نصب در فضای داخلی و خارجی را مهیا نموده است .
استفاده از کریستال در طراحی و ساخت آبنما شکم دار و گوی که به ریزش آب جلوه خاصی داده است .
استفاده از پمپ مناسب و نوع طراحی  آبنما شکم دار و گوی باعث صرفه جویی در مصرف آب شده است .